#
13
0
165

Les Alqueries obre el període de sol·licitud d’ajudes per al material escolar del curs 2017-2018

Aquestes ajudes concedides per l’Ajuntament estan destinades a l’alumnat empadronat en el municipi que curse ensenyaments obligatoris i de formació professional.

L’Ajuntament de les Alqueries ha obert el termini de sol·licitud d’ajudes per al material escolar d’aquest curs 2017-2018. El termini finalitzarà el 6 d’octubre. Les persones a les que van destinades aquestes ajudes és l’alumnat empadronat en la localitat i que estiga cursant estudis d'ensenyament primari que s'imparteixen en el Col·legi Públic Pintor Sorolla o 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO en un Institut públic, i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. Betlem Albero, regidora d’Educació afirma que “amb aquestes ajudes volem assegurar que totes les veïnes i veïns del municipi tinguen accés a una educació de qualitat”. 

Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud, adjuntant la factura original dels llibres de lectura i material en el Registre General de l'Ajuntament en horari de 9:00 h a 14:00 hores. Si la sol·licitud no reunira els requisits exigits o faltara documentació hi haurà un termini de deu dies per a esmenar els defectes estimats. Una vegada finalitzat el termini de presentació, s'elaborarà una relació de persones beneficiaries que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta de Govern. En cas de la denegació de l’ajuda es podrà realitzar possibles esmenes i al·legacions.

Les bases estan publicades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i de l’ajuntament on hi ha tota la informació al respecte i s’indica tota la documentació necessària que cal presentar. “L’adquisició dels llibres de lectura i quaderns d’activitats suposen un gran cost per a les famílies que han de fer un gran esforç per adquirir-los. Aquestes ajudes estan destinades a solucionar aquest problema, assegurant que tot l’alumnat dispose del material necessari per als seus estudis”, conclou Betlem Albero.

Podeu trobar els documents a l'apartat de subvencions i ajudes de la pàgina web o en aquesta mateixa notícia.

Etiquetes