#
13
0
165

Usuaris ecoparc mòbil han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament per a retornar-los l'import de reciclatge.

Els usuaris de l'ecoparc mòbil que apareixen en el següent llistat hauran de posar-se en contacte amb Florentino Bravo, regidor de Sanitat (floren.bravo@lesalqueries.es),  al qual poden trobar a l'ajuntament, el més prompte possible i portar el seu número de compte perquè se'ls retorne l'import del reciclatge, ja que el consorci no disposa dels números de compte per a retornar-los l'import. Disculpeu les molèsties que s'haja pogut ocasionar però aquesta situació no és responsabilitat del consistori.

La resta de gent que ha reciclat se li retornarà els diners ja que el consorci disposa dels seus números de compte.

Usuaris que han de posar-se en contacte per a retornar-los l'import de reciclatge:

052791470F
018936729R
073382089Z
052941199Y
053220080N
073382078A
073382078A
053221121H
018626471J
018827890K
044868701W
018935931P
018982221E
052946861X
052942314V
018918825Z
052942401N
052793316J
019007407T
053228616S
019075279E
052791069C
018650734B
018827945F
018858533M
052943708P
018966190E
052792741J
053221820G
A63106157
018836750A
052949255N
073368251E
020479474K
018626618E
018899048V
018884046B
B97896070
B01160498
018918753B
B15913510
052791197X
052942338H
018967063K
053229305Z
053220283P
018836806J
018967504W
029018678S
053227192V
005015474W
073365932A
018978430A
018658145Q
052791425P
053226796N
018912420A
018973792B
018434285S
005609829Z
053220675D
018994859X
027164223G
020245251F
018871794H
052799577H
052946820S
029018088T
019011073D
018933384Z
036478094W
018906020C
052794748L
052945577Z
018929279A
018911944X
018897405F
052798416F
018899821P
018725425K
X3090250Q
073374888N
018904382S
018904382S
019007404C
079090039P
018626676B
029018958L
019012118L
073757969M
052945354K
029017773F
018915202W
019003538H
018903080R
018972381A
018938206Y
018948322W
018775646X
018930340Y
052791402P
018973683V
029017851Q
052791617Q
018865702K
073393518N
052947526P
018892593W
018889249Q
030540347G
075018162M
035058236A
029018237B
005097840M
052794038E
018917356V
053220889Q
018906363H
052940124N
004904574P
018870674W
004361170W
003913981W
052946765Y
052797936X
018627052L
052790479M
018973048A
X6462806J
052798321G
020477130T
X9011363D
B12071841
073352601N
018626097F
053222860D
018927955J
018927955J
018854530G
018902852A
073382094L
018978042Y
018994175Q
018975834Y
X2492037X
029017147W
024330453H
018903734B
018903734B
073366010N
073366012Z
045067901E
018626438A
052790223W
073382085X
073366006P
018854834D
018854834D
052943026Q
073368425N
018981078Y
073356605Z
052948330F
018883380N
018625631R
018627210Q
052795591B
018878889Y
053226987L
018926831Q
018625650C
053225663Y
053221333T
018877719D
018920876H
018966345Q
018966345Q
018876885A
053229835S
073352476W
073352476W
073352476W
052684215R
052792038T